Åbo Gröna Vänster

Åbo Gröna Vänster tror på ideal som solidaritet, hållbar utveckling och feminism, och vill skapa ett samhälle som genomsyras av kollektivt ansvar och respekt för alla individer. Vi strävar efter en aktivare studentkår, som tar ställning och representerar de studerande i frågor som gäller såväl universitetsvärlden som samhället i stort. Åbo Gröna Vänster fungerar både som en organisation för gröna vänstersinnade på Åbo Akademi och som Vänsterförbundets svenskspråkiga lokalavdelning i Åbo.

Vårt kårpolitiska fotspår är stort, under föregående år så har vi tagit initiativ till flera frågor som bör följas upp även under kommande perioder. ÅGV har bl.a. initierat utredningen om ämnesrådslagens funktion och ställning, projektet att göra ÅA till ett rättvisemärkt universitet samt studentkårens uttalande mot torgparkeringsprojektet i Åbo.

kontakta styrelsen på abogronavanster(at)gmail.com för mer information eller om du vill komma med på ÅGV:s mailinglista.

– För alla oss som vill åt vänster med världen!